146/186 Náročný život svatých 14/06/2016, Museo diocesiano (Catania)