107/186 Bourovčík jižní (Thaumetopoea pityocampa) 16/04/2016, Etna