2/14 V Zakázaném městě 14/05/2017, Forbidden city, Beijing